Privacyverklaring Omnidesk

1 januari 2018

Uw privacy is voor Omnidesk B.V. van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat uw gegevens veilig bij ons zijn en dat wij ze altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij de website www.omnidesk.nl allemaal doen met informatie die we over u te weten komen.

Als u vragen hebt, of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact op met Omnidesk B.V..

Gebruik van persoonsgegevens
Bij het gebruiken van onze website krijgen wij de volgende informatie over u:

 • Uw naam
 • Emailadres

De wet noemt dit “persoonsgegevens” en zegt dat we die alleen mogen gebruiken als we precies uitleggen waarom en met welke reden. Dit leest u hieronder.

Wij geven uw persoonsgegevens niet aan andere bedrijven of instanties, behalve als dat nodig is voor de online dienst of als de wet zegt dat dat moet. Een voorbeeld is dat we bij een vermoeden van fraude aangifte mogen doen bij de politie.

Uw account
Bij bepaalde onderdelen van onze website moet u zich eerst registreren. U moet dan informatie over uzelf opgeven en een gebruikersnaam kiezen. Daarmee maken wij een account, waarop u kunt inloggen met die gebruikersnaam en een zelfgekozen wachtwoord. Wij bewaren deze informatie zodat u ze niet steeds opnieuw in hoeft te vullen en zodat we u makkelijker kunnen benaderen als dat nodig is bij de online dienst.

We bewaren deze informatie zo lang als uw account bestaat. U kunt via uw account informatie aanpassen wanneer u dat wilt.

Reclame
Wij willen u graag reclame sturen over aanbiedingen en nieuwe producten of diensten. Dit doen wij:

 • per e-mail
 • per telefoon

U kunt op ieder moment bezwaar maken tegen deze reclame. Elke e-mail bevat een afmeldlink. U kunt dit aangeven als u wordt gebeld.

Contactformulier en Nieuwsbrief

Met het contactformulier kunt u ons vragen stellen of aanvragen doen. Daarbij moet u bepaalde informatie invullen. Deze bewaren wij tot we zeker weten dat u tevreden bent met onze reactie en zes maanden daarna. Zo kunnen we bij vervolgvragen de informatie er makkelijk bij pakken.

U kunt zich abonneren op onze nieuwsbrief. Hierin leest u nieuwtjes, tips en informatie over onze producten en diensten. Dit abonnement kunt u op ieder moment opzeggen. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink.
Uw e-mailadres wordt alleen met uw toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen
Wij geven uw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als dat nodig is voor onze online dienst of als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

Cookies
Wij maken gebruik van Google Analytics dat cookies gebruikt. Verder maken wij geen gebruik van cookies.

Google Analytics
Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken te maken over wat zij mogen bijhouden. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Wij laten Google de IP-adressen anonimiseren.

Facebook
Wij maken geen gebruik van Facebook pixels op onze website. Wel bieden we de mogelijkheid aan onze klanten om ook wanneer u contact opneemt met een bedrijfspagina van onze klant dat deze vraag ook in Omnidesk kan worden beantwoord.
Op zo’n moment bent u ingelogd bij Facebook waarbij Facebook het gebruik kan analyseren voor kwaliteitsverbeteringen en voor targeting van advertenties. Je kunt op de site van Facebook bij accountinstellingen rechtsbovenin wanneer je bent ingelogd (Settings > Ads) afmelden voor het verzamelen van data voor deze doeleinden door Facebook.

Onze applicatie
Wij zijn voor de privacywet een verwerker en instellingen betreft bewaartermijnen en wat wordt vastgelegd zijn klantspecifiek. Gegevens zullen nooit met derden worden gedeeld tenzij het nodig is voor onze dienstverlening (toeleveranciers). Het doel van bewaren zal altijd zijn gericht op het bewerkstelligen van efficiente en kwalitatieve klantenservice communicatie en bijhouden van gemaakte afspraken.

Beveiliging
Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Om uw privacy te beschermen, nemen wij de volgende maatregelen:

 • Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd door het gebruik van een afgeschermd netwerk (VPN) en IP whitelisting voor beheerders
 • Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en een veilig wachtwoord dan wel private/public key authenticatie
 • Wij maken gebruik van sterke wachtwoordversleuteling voor de gebruikers van onze applicatie
 • Wij bieden two-factor authenticatie en IP-whitelisting mogelijkheden aan onze klanten
 • Wij hebben intern beleid waarin onze medewerkers het belang van beveiling en privacy wordt uitgelegd en wordt gewezen op bijvoorbeeld het “locken” van het scherm bij verlaten van de werkplek
 • Wij nemen fysieke maatregelen zoals sloten en kluizen voor toegangsbescherming van de systemen waarin persoonsgegevens opslagen zijn
 • Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen u en onze website of applicatie wordt afgeschermd wanneer uw persoonsgegevens invoert

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wanneer onze website wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Inzage en wijzigen van uw gegevens
Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

U hebt de volgende rechten:

 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
 • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
 • het laten corrigeren van fouten
 • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
 • intrekken van toestemming
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Klacht indienen
Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens
Omnidesk B.V.
Schipholweg, 103
2316XC Leiden
info@omnidesk.io
085 0014477